2021/2022

Mentorkurs

Bakgrunn

Molde voksenopplæringssenter har i flere år arbeidet med mentoring. Først gjennom et nordisk samarbeid. Hensikten med prosjektet var å få god kunnskap og kompentanse om mentoring, og få kunnskap om hvordan mentoring kan bidra til større grad av inkludering av MVO`s kursister. 

Mentoring er en strategisk, lærende allianse, som bygger på etiske retningslinjer. Gjennom å øke kvaliteten i egen tenking og refleksjon skal samarbeidet bidra ti en verdifull læringsprosess for mentor og mentee. (Ekeland 2014)

Programmet er basert på frivillighet, og er en kobling mellom frivillige mentorer fra Molderegionen og menteer med innvandringsbakgrunn. 

Vi har sterk tro på mentoring fordi vi ser at det skapes noe magisk i møtet mellom mentor og mentee; at gjennom det frivillige engasjementet oppnås et resultat som vi ikke får til innenfor det institutsjonaliserte. Det offentliges rolle her blir å fascilitere for gjensidig læring og vekst. 

 

En metode med nærmere 3000 års historie

image

Antikkens mentor 

 

 

Klok, rådgiver, rollemodell og lærer 

image

Den Amerikanske mentor

 

Makt, innflytelse, karriere og nettverk

image

Den europeiske mentor

 

Læringsallianse, personlig utvikling og kunnskap. 

Hva er mentoring?

Mentorskap er et utviklende samarbeid mellom to mennesker, som har ulik erfaringsbakgrunn, hvor begge kan oppnå ny læring, nye innsikter og personlig vekst 

Målsetting 

Målet med mentoring er at deltakerne: 

 • Får større forståelse for og kunnskap om norsk arbeidsliv 
 • Blir bedre integrert i det norske samfunnet 
 • Får et større nettverk 
 • Blir mer bevisst egen rolle og ansvar for utvikling, måloppnåelse og integrering 

 

Målgruppe: 

Mentee: Innvandrere som har, eller er på veg til, ei tilknytning til arbeidslivet eller til videre utdanning 

Mentor: Personer som har god kjennskap og kunnskap om det norske arbeidslivet. 

Omfang:

Oppstart i september, og avslutning i juni. 

Mentor og mentee møtes 1-2 ganger pr. måned, omlag 1-1,5 time.  Mentor og mentee står fritt til å møtes oftere.  

I løpet av perioden blir det fem kurskvelder. To før jul, og tre etter jul.

 

Kommunikasjons-

ferdigheter

Kommunikasjon består av en
kombinasjon av ferdigheter:
 

 • Lytting 
 • Evnen til å stille åpne spørsmål 
 • Observere kroppsspråk 
 • Analysere hva en person sier ogreagerer i forhold til det. 
 • Reflektere 
 • Sette ord på følelser og tanker
 • Evne til å bruke stillhet

 

Ekeland 2018, s. 59. 

Mentors ti bud

 • Sett deg godt inn i oppgaven som mentor
 • Avklar dine og andres forventninger
 • Still spørsmål og vær en god lytter 
 • Se muligheter fremfor begrensninger
 • Vær en god rollemodell
 • Vær positiv, åpen, ærlig og tålmodig
 • Oppsummer og evaluer møtene dere har
 • Vær innstilt på å lære noe nytt
 • Innse egne begrensninger
 • Vær bevisst dine egne grenser og pass godt på deg selv!